Velkommen til Norrøna barnehage

Norrøna barnehage AS er en privat ideell bedriftsbarnehage som eies av 21 aksjonærer. Vi har både bedriftsplasser og private barnehageplasser.Barnehagen har 4 avdelinger med plass til 62 barn. Vi har et stort og flott uteområde med trelavvu og naturlekeplass som vi bruker aktivt, og vi har også nærhet til friområder som fjæra, Charlottenlund, Bak-Olsen og Åsgårdskogen. I tillegg har vi avtale med et busselskap som kjører oss til ulike friområder i Tromsø området.