Om barnehagen

Norrøna barnehage er en praksisbarnehage som vil si at vi samarbeider og tar imot studenter fra universitetet og høgskolen i Harstad, barnevernspedagogutdanningen. Dette samarbeidet er både nyttig, lærerikt og utviklende for barnehagen, da vi blir "sett på med kritiske øyne". Barnehagen har en stabil personalgruppe som består av erfarne og kunnskapsrike ansatte. Vi har et godt miljø som gjenspeiler trivsel, humor og glede. Vi er til sammen 16 ansatte og vi har en kjøkkenassistent som lager sunne og gode måltider.

Vår visjon og målsetting er:

LEK, AKTIVITET OG GLEDE!!

Vi skal:

  • Legge til rette for et anerkjennede miljø som skaper trygghet, glede, toleranse, samhold og trivsel.
  • Se hvert enkelt barnJobbe for å fremme barns sosiale kompetanse.
  • Arbeide for at barna utvikler vennskap i barnehagen.
  • Legge til rette for et godt leke og læringsmiljø
  • Jobbe aktivt med at barn får forme sin egen hverdag
  • Gi barna gode opplevelser av friluftsliv og lek ute.
  • Ha et sunt og næringsrikt kosthold.
  • Jobbe aktivt med rammeplanens fagområder.