Klubb

Hver tirsdag er det klubb for 3,4,og 5 åringene. Dette har vi gjort fordi vi ønsker at barna skal bli kjent med, og få mulighet til å utvikle vennskap på tvers av avdelingene.

Hver klubb har ett-to fagområder som satsningsområde, og vi fokuserer da på aktiviteter med utgangspunkt i de aktuelle fagområdet. 1 og 2 åringene har ikke klubb men våre to småbarnsavdelinger samarbeider mye på tvers med felles aktiviteter.
Hver klubb utarbeider egne planer.

3-åringene: Kommunikasjon, språk og tekst og kropp bevegelse og helse

4-åringene: Kunst, kultur og kreativitet

5-åringene: Antall, rom og form og kommunikasjon, språk og tekst.

Overgang barnehage – skole og 5 årsklubb.

5-årsklubben jobber med skoleforberedende aktiviteter. Vi skal bli kjent med bokstaver, tall og begreper, og ofte får barna lekser, noe som er veldig ”viktig” for de fleste 5 åringene. Videre skal vi bli kjent med data og dens muligheter samt at det er mye lek og moro i 5 årsklubben. Vi drar også på ulike besøk som for eksempel til brannstasjonen og vitensenteret.