Førskoleklubb

Overgang barnehage- skole

Overgang barnehage – skole og førskoleklubb

Siste året i barnehagen forbereder vi barna på overgangen til skolen. Vi har egen førskoleklubb ,som blant annet varer lengre(4- 5 timer) enn de andre klubbene. Det skal være stor stas å være størst i barnehagen og ofte opplever vi at barna gjerne trenger ”bare litt” mer utfordringer det siste året. På grunn av dette legger vi stor vekt på 5 årsklubben.

5-årsklubben jobber med skoleforberedende aktiviteter. Vi blir kjent med bokstaver, tall og begreper, og ofte får barna lekser, noe som er veldig ”viktig” for de fleste 5 åringene. Videre skal vi bli kjent med data og dens muligheter samt at det er mye lek og moro i 5 årsklubben. Vi drar også på ulike besøk som for eksempel til politistasjonen, ”sirkus matematika” og flytårnet.

5 årsklubben utarbeider egen halvårsplan.

Vi samarbeider også med de andre barnehagene i vårt område, og arrangerer jevnlige treff for alle kommende skolebarn. Her blir de delt inn i grupper etter hvilken skole de skal begynne på. Målet er at de skal bli kjent med noen som de skal begynne på skolen sammen med. Vi prøver også å avlegge skolen et besøk i løpet av våren.