Reggio Emilia

Reggio Emilia Inspirert barnehage

Norrøna barnehage er i lag med fem andre barnehager i Tromsø med i Reggio Emilia nettverket Tromsø 2020, et lærende nettverk. Felles er at vi alle er inspirert av Reggio Emilia filosofien, der barnet ses på som en ressurs med masse muligheter fylt av evner og gode egenskaper med lyst til å lære og utvikle seg.
Vi har nettverksgrupper for lederne i barnehagen samt fire nettverksgrupper bestående av personalet fra samtlige barnehager. Nettverksgruppene møtes jevnlig og brukes til faglig utvikling og veiledning.